Verksamhetsplan

Östersunds besöksnäringsaktörer utvecklar staden tillsammans – här spelar den nyligen framtagna besöksnäringsstrategin en viktig roll framöver. Vår egen verksamhet bygger på en övergripande verksamhetsplan där varje avdelning; Turistbyrå, Marknad, Stadsutveckling och Convention Bureau, har en egen underliggande aktivitetsplan med verksamhetsplanen som utgångspunkt. Avdelningarna samverkar på olika sätt med våra partners och utifrån respektive avdelnings uppdrag.

 
Vässad_org_2018.png
 

Vi samverkar – tillsammans är vi starka

Vi underlättar och ökar kommunikationen mellan företagen i Östersund för att skapa fler och bättre relationer. Det gör att fler samarbetar och hjälps åt, vilket alla vinner på. Vi är också en kontakt mellan företagen och Östersunds kommun, där vi har ett nära samarbete för att utveckla staden.

 
20170817_17082017-DSC_9631_webb.jpg

VARFÖR BEHÖVS ETT DESTINATIONSBOLAG?

Syftet med företaget är att vara besöksnäringens plattform för att i samarbete med Östersunds kommun och andra intressenter verka för destinationens utveckling och framgång. Destination Östersund har en avgörande roll för samordningen mellan besöksnäringens olika aktörer, och har en bred förankring i näringslivet. Allt Destination Östersund gör, görs till gagn för de som besöker Östersund och för oss som bor här, i staden i Jämtland. Östersund ska vara en attraktiv stad att leva i och besöka, och Destination Östersund arbetar för att bidra till en positiv bild av platsen genom att samordna, driva och initiera aktiviteter. Vårt arbete ändrar sig hela tiden, eftersom förändring är en del av vår vardag. Vi samlar kunskap, kompetens och resurser för att driva den utveckling som gör att vi bättre kan möta framtidens gäster.

Mi%CC%82te+hos+Grand+NorthGrand+North+-+Foto+HU%CC%88kan+Wike.jpg

Vi utvecklar Östersund

Vi ser till att olika typer av evenemang genomförs i Östersundsområdet, på egen hand eller tillsammans med andra. När det händer saker i Östersund, blir staden levande och spännande. Det lockar fler människor att besöka Östersund och får dem som bor i närområdet att besöka stan oftare. Företagen kan sälja mer till fler, vilket får staden att utvecklas positivt.

Norrsken - Foto Göran Strand.jpg

Vi marknadsför Östersund och möter stadens besökare

Vi marknadsför Östersund lokalt, nationellt och internationellt för att fler ska vilja åka hit, trivas och när de åkt längta tillbaka. Vi tar också väl hand om besökarna när de är här genom vår Turistbyrå och etablerade InfoPoints. Vi sätter Östersund på kartan som en fantastisk plats för konferenser och kongresser i Sverige. Arrangemangen ger pengar till kommunen och näringslivet, samtidigt passar vi på att visa upp Östersund. För företagen betyder det stora möjligheter till ökad försäljning, möjlighet till fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter som kan användas till alla som bor i kommunen.

Vinterfotografer- Foto Roger Strandberg.jpg

Vi utbildar

Med hjälp av bland annat utbildningar, undersökningar och statistik tar vi fram, samlar och sprider kunskap om besöksnäringen. Det gör vi för att företagen i Östersund ska få bättre förutsättningar att kunna sälja mer till fler och ge de som besöker staden en ännu bättre upplevelse. Det är också viktigt att bygga en plattform som på ett enkelt sätt samlar all vår omfattande statistik vi samlar in och presenterar den på ett lättillgängligt sätt. Detta för att rusta Östersunds företag och göra dem så konkurrenskraftiga som möjligt för att kunna ge gästen/kunden en så bra upplevelse av Östersund som möjligt.

Vinter+o%CC%88ver+Storsjo%CC%88+strand-+Foto+Roger+Strandberg.jpg

MÅL

Vi har satt upp målet att besöksnäringen ska nå 1 miljard i omsättning år 2020, vilket skulle ge 23 nya skattemiljoner till Östersunds kommun. Idag omsätter besöksnäringen i Östersunds kommun ca 750 mkr. Att vi skulle nå det är på intet sätt en omöjlighet, och det skulle göra stor skillnad för både näringsliv och kommun - både vad det gäller sysselsättning, lönsamhet och skatteunderlag.

Vår ambition är att se till att besökare kommer hit genom marknadsföring i världsklass, att vi tillsammans med andra överträffar besökarnas förväntningar på plats, så att de inte vill åka hem utan flytta hit. Det kräver dock ett systematiskt och stort arbete mot tydliga mål, och där vill vi vara en stark samlande kraft för att locka hit både besökare, talanger och företag.