En föränderlig värld - nya samarbetsformer

Arbetet inom stadsutveckling ändrar sig hela tiden, eftersom förändring är en del av vardagen. För att kunna vara snabbfotade finns etablerade starka relationer mellan både enskilda personer och funktioner på både privata och offentliga sidan. Vi har gått från stuprör till samarbeten, från önsketänkande till innovation och från sega processer till snabba beslut. Det hjälper oss att möta nya utmaningar och det har fungerat bättre än traditionella fasta grupperingar.

Det finns ett antal viktiga styrdokument inom samarbetet, som till exempel kommunens Tillväxtplan och Handelspolicy. Styrgruppen för stadsutveckling har en gemensam verksamhetsplan, med aktiviteter som ska genomföras av destinationsbolaget själva eller tillsammans med andra. Destination Östersund är ofta den samlande kraften för event i stadskärnan. De sätter samman projektgrupper utifrån vad som ska göras, vilken kompetens som behövs, och håller koll på budget och projektplan. Det har fungerat bra med denna flexibla samarbetsform, för att kunna agera snabbt när möjligheter dyker upp att genomföra en aktivitet. Ett exempel på det är Tribute to Avicii på Stortorget, som initierades två dagar innan genomförande av en kille som ville hedra Tim Bergling efter hans bortgång. En minnesstund som drog över 5 000 personer.

SAMVERKANSGRUPPER
Vi håller i företagsträffar för olika branscher och enskilda möten med nyckelpersoner inom kommun, fastighet och andra aktörer som skapar positiva effekter för stadskärnan. Det finns etablerade branschråd inom exempelvis kommersiellt boende och handel där Destinationsbolaget är starkt involverade. Det finns även Kommunikationsgrupper för platsvarumärket Östersund och större evenemang som Skidskytte-VM och WC, där Destinationsbolaget, Kommunen och arrangören ingår.

10 ÅRS RESA 2008–2018
Redan 2008 bildas föreningen City Östersund efter en utredning om stadskärnan, som visar att samarbete mellan stadskärnans aktörer är den viktigaste faktorn för framgång inom stadsutveckling. Destination Östersund AB startas våren 2010 och City Östersund införlivas i bolaget sommaren 2013.

Startskottet för utvecklingen av stadskärnan tar fart hösten 2015, då bland annat en omfattande workshop, som arrangeras tillsammans med Svenska Stadskärnor, äger rum. Över 80 personer, från näringslivet och kommunen, diskuterar under tre dagar hur vår stadskärna ska utvecklas och se ut i framtiden, och framförallt hur vi ska göra för att nå dit.

Satsningen Framtidens Stadskärna startar hösten 2016 som en del i EU-projektet Turism 2030, som syftar till att förbättra omsättning och lönsamhet inom besöksnäringens företag genom utökad året-runt verksamhet. Den första tiden handlar främst om att involvera näringslivet, kommunen och fastighetsägare i arbetet med stadskärnans utveckling.

Under 2017-2018 är vi igång och arbetar aktivt utifrån en gemensamt framtagen handlingsplan för stadskärnan. Initialt med ett fokus på aktiviteter och evenemang på Stortorget. Torget gick från att vara en livlös öppen yta till att bli en attraktiv mötesplats, ett arbete som på ett bra sätt märks för både besökare och boende. Företagen i stadskärnan börjar inse att det arbete som görs för att skapa en levande stadskärna ger positiva resultat, både för dem själva och för staden som helhet.

LÅNG- OCH KORTSIKTIGA MÅL
Vårt gemensamma mål för stadskärnan är att den alltid ska kännas levande, attraktiv och trygg för alla – dygnet runt – året om. För att uppnå det har vi satt upp både övergripande mål och delmål på vägen. Vi gör löpande undersökningar för att följa upp vilken effekt våra aktiviteter har och vad vi behöver bli bättre på. Undersökningarna ger oss både kunskap och blir en drivkraft för utveckling.
Nedan följer några av våra övergripande målsättningar samt delmål de kommande åren.

 
Övergripande_målsättningar.png
 
 

KONTAKT

Calle.jpg

Calle Hedman, centrumutvecklare

+46(0)73 815 01 13
Skriv till mig