Vi samverkar - tillsammans är vi starka!

 
Hamngatan Magasinet - Foto HÜkan Wike.jpg
 

I över 10 år har vi varit besöksnäringens nav för att i samarbete med Östersunds kommun och andra intressenter utveckla Östersund. Den erfarenhet och kunskap som vi samlat på oss under dessa år är omfattande.

 
Grand North - Foto HÜkan Wike.jpg

Vi har en ständigt pågående dialog med besöksnäringens aktörer och intressenter i digitala kanaler och genom att träffas. Bland annat arrangerar vi morgonmingel i Turistbyrån och är involverade i etablerade branschråd inom exempelvis kommersiellt boende och handel. På olika sätt fångar vi upp önskemål och förbättringsförslag från näringslivet och delger i vår tur vad som exempelvis är på gång, vad besökare efterfrågar, statistik och trender. Förra året lanserade vi en InternApp ”Östersund Intern”, främst för kommunikation med stadskärnans aktörer. I dagsläget har appen över 400 användare

Tillsammans är vi starka och kan göra mer för vår älskade stad – bli partner du också!

Vår omvärld ändrar sig hela tiden och med det är förändring en del av vår vardag. För att kunna vara snabbfotade finns etablerade starka relationer mellan både enskilda personer och funktioner på både privata och offentliga sidan. Vi har gått från stuprör till samarbeten, från önsketänkande till innovation och från sega processer till snabba beslut. Det hjälper oss att möta nya utmaningar och att både arbeta på det här sättet och i mer traditionella fasta grupperingar har varit framgångsrikt.

 
Mîte hos Grand NorthGrand North - Foto HÜkan Wike.jpg