Ägare & Partners i Destination Östersund

Destination Östersund AB, DOAB, är ett av näringslivet helägt bolag med i dagsläget 110 delägare och partners. Ansvarsfulla företag som genom sin medverkan tar en aktiv roll i destinationens utveckling. Både som attraktivt besöksmål och som en bra plats att leva och bo på. Ägare är de företag som köpt aktier och partners är de som inte vill eller får vara ägare i andra bolag men ändå vill medverka och ta ansvar.

Det är viktigt för Doab att ha ett brett ägande och partnerskap eftersom stabil förankring i näringslivet ger förutsättningar för en växande verksamhet. Det är även ett viktigt signalvärde att destinationens företagare tror på möjligheterna inom besöksnäring. Genom att visa engagemang och god vilja skapas förutsättningar till fortsatt utveckling i nära samarbete med Östersunds kommun.

Partner blir du här