Organisation

Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt samordna, driva och initiera sådana gemensamma frågor som utvecklar destinationen Östersund, förstärka olika aktörers samhörighet i destinationen och utveckla besöksnäringen i Östersundsregionen samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Ledning

Martin Sahlberg - destinationschef
Katarina Rhensbo - ekonomi och administration
Calle Hedman - centrumutvecklare
Elisabeth Richardsson - marknad och kommunikation
Jessica Thylin - Östersund Convention Bureau
Anna Borg - turistcenteransvarig

Styrelse

Ordförande: Katarina Magnusson, 070-349 49 93
Ledamot: Anna Rex, Johan Fryksborn, Annette Lindow och Magnus Trense
Suppleant: Björn Hemmingsson, Johnny Jonsson och Erik Odén

 
Organisationskarta_grön.png
 
40.jpg