Organisation

Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt samordna, driva och initiera sådana gemensamma frågor som utvecklar destinationen Östersund, förstärka olika aktörers samhörighet i destinationen och utveckla besöksnäringen i Östersundsregionen samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Organisationskarta_uppdaterad.png
app2.jpg

Stadsutveckling

Vi ser till att olika typer av evenemang genomförs i Östersundsområdet, på egen hand eller tillsammans med andra. När det händer saker i Östersund, blir staden levande och spännande. Det lockar fler människor att besöka Östersund och får dem som bor i närområdet att besöka stan oftare.

Visitostersund-turistcenter.jpg

Turistbyrå

Visit Östersund AB har i uppdrag att utveckla besöksnäringen och profilera Östersunds kommun som destination. För alla företag är det viktigt att ha en tydlig profil. Genom att vara konsekvent i vårt uttryck ökar vi igenkänningen och får bättre genomslag i vår kommunikation.

40.jpg
Vinterfotografer-+Foto+Roger+Strandberg.jpg

Marknad

Vi marknadsför Östersund lokalt, nationellt och internationellt för att fler ska vilja åka hit, trivas och när de åkt längta tillbaka. Vi sätter Östersund på kartan som en fantastisk plats för konferenser och kongresser i Sverige. Arrangemangen ger pengar till kommunen och näringslivet, samtidigt passar vi på att visa upp Östersund.

_DSC6708.jpg

Convention Bureau

Östersund Convention Bureau skapar förutsättningar och vägleder till det perfekta mötet. Det är en neutral och icke vinstdrivande part som hjälper dig som planerar ett möte med att kostnadsfritt ge dig verktyg till att promota vår konferensstad samt att ta fram förslag på kringaktiviteter vid er konferens eller möte i Östersund.

 

Styrelse

Ordförande: Katarina Magnusson, 070-349 49 93
Ledamot: Anna Rex, Johan Fryksborn, Annette Lindow och Magnus Trense
Suppleant: Björn Hemmingsson, Johnny Jonsson och Erik Odén

Ledning

Martin Sahlberg - destinationschef
Katarina Rhensbo - ekonomi och administration
Calle Hedman - centrumutvecklare
Elisabeth Richardsson - marknad och kommunikation
Jessica Thylin - Östersund Convention Bureau
Anna Borg - turistcenteransvarig