Organisation

Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt samordna, driva och initiera sådana gemensamma frågor som utvecklar destinationen Östersund, förstärka olika aktörers samhörighet i destinationen och utveckla besöksnäringen i Östersundsregionen samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Stadsutveckling

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

Marknad

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

Turistbyrå

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

Convention Bureau

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

Styrelse

Ordförande: Katarina Magnusson, 070-349 49 93
Ledamot: Anna Rex, Johan Fryksborn, Annette Lindow och Magnus Trense
Suppleant: Björn Hemmingsson, Johnny Jonsson och Erik Odén

Ledning

Martin Sahlberg - destinationschef
Katarina Rhensbo - ekonomi och administration
Calle Hedman - centrumutvecklare
Elisabeth Richardsson - marknad och kommunikation
Jessica Thylin - Östersund Convention Bureau
Anna Borg - turistcenteransvarig

 
Organisationskarta_grön.png
 
40.jpg