Frukostföreläsning: Visuell kommunikation

1200x600px_näringsidkarna_facebookbilder3[1].png

Tillsammans med Näringsidkarna, Norra Station och KOM VISUAL MERCHANDISING AGENCY arrangerar vi nu ännu en föreläsning om kundskapande kunskap. Den här gången om visuell kommunikation och det kommer att pratas om enkla metoder att använda olika visuella effekter, främst i butiksmiljö, för att stimulera till köp och merförsäljning.

Föreläsaren Anne Hesselgren är grundare till KOM VISUAL MERCHANDISING AGENCY (www.kom.se), med lång erfarenhet inom Visual Merchandising. Anne är en uppskattad föreläsare med fokus på skapa inspirerande samt kreativa butiksmiljöer dit kunden gärna återvänder året runt.

Datum: Onsdag 22 maj
Tid: 7.30-9.30 
Plats: Café Norra Station
Pris: 100 kr (medlem i Destination Östersund/Näringsidkarna) 1100 kr för icke medlem.

Hanna Sjöberg