Annonsera i 2019 Östersunds-app

Erbjudande i VMappen.png

Du som butik eller restaurang har möjlighet att annonsera ut ett erbjudande under VM genom deras app - 2019 Östersund. Detta gör du genom att skicka en bild på sitt erbjudande och skriva en så kort text som möjligt på svenska och på engelska, så att alla besökare kan läsa och förstå erbjudandet. Detta skickas till Lars-Börje Eriksson på bulan@getz.io. Det kommer även finnas en flyer som de butiker som annonserar i VM-appen ska skriva ut och exponera i sina egna lokaler så att vi gemensamt marknadsför Skidskytte VM:s app för att få så många kunder som möjligt kan ladda ned appen och se alla fina erbjudanden som kommer från stadens företag.

Skidskytteförbundet kommer även att samla in e-postadresser för att kunna utvärdera VM upplevelsen vilket också kommer gagna alla företag.

Nu hejar vi för en livfull vecka med mycket folk och aktiviteter i staden samt guldregn över Sverige i tävlingarna!

Hanna Sjöberg