Destination Östersund <3 Östersund Handel

För att spara på administration och få ut mer av serviceavgifterna kommer Östersund Handel att överlåta förvaltningen av våra varumärken, Citykortet, På Stan-häftet och Gregorie Marknad till Destination Östersund f.o.m. 1 jan 2019.

Här kommer en sammanfattning av den information vi gav på mötet på Storsjöteatern den 20/11.

Östersund Handels (ÖH) medlemmar i city har förutom medlemsavgiften betalat serviceavgift som gått till aktiviteter och utsmyckning av stadskärnan. Detta har sedan 2014 utförts av Destination Östersund (DOAB). Serviceavgiften kommer i fortsättningen att betalas direkt till DOAB i form av en ny medlemsavgift. Det som fortsättningsvis betalas till ÖH är endast medlemsavgiften på 500 kr/år.

Detta innebär att ÖH kommer att omarbeta nuvarande avtal och nya avtal gällande medlemskap i DOAB kommer att skickas ut och presenteras gemensamt med ÖH. Avtal mellan DOAB och ÖH har också upprättats för att reglera och säkerställa driften av ÖHs varumärken som dem fortfarande kommer att äga.

I avtalet garanteras även representation i DOABs styrelse samt i styrgruppen för Framtidens Stadskärna för att ÖH precis som tidigare ska kunna vara delaktiga i destinationsutvecklingen.

Styrelsen i ÖH kommer enligt stadgarna att fortsätta vara språkrör, bevaka handels intressen och bedriva lobbyarbete i alla relevanta sammanhang.

Fördelar med detta:

  • Mindre administration - ÖH lägger ned kontoret

  • Mer kostnadseffektivt - mer pengar till aktiviteter

  • Enklare & effektivare kommunikation

  • Tydlighet - DOAB blir avsändare i all kommunikation både mot medlemmar och kunder rörande aktiviteter och marknadsföring

  • Lättare att rekrytera nya medlemmar

  • Mindre arbete för den ideella styrelsen

Vi på Destination Östersund är stolta och tacksamma över förtroendet från Östersund Handel att få förvalta dessa varumärken.

Om ni har några frågor kring detta är ni välkomna att kontakta:

Calle Hedman, Destination Östersund tel. 073-815 01 13

Annette Lindow, Östersund Handel tel. 070 - 580 40 60.

Styrelsen

Destination Östersund

Evelina Holmberg