Partner up!

Ett destinationsbolags styrka är att kunna agera med bred förankring i näringslivet för att därmed visa att näringslivet engagerar sig i dessa frågor tillsammans med kommunen. Den operativa verksamheten fortsätter att utvecklas och ägarantalet ökar bland annat via City Östersund där vi nått en ny viktig ägargrupp, handeln.

Om du vill bli delägare är du välkommen att kontakta oss på Destination Östersund. Vi besöker dig gärna så att du kan få en djupare presentation av företagets verksamhet och modellerna för medverkan.

 

Om du vill att vi kontaktar dig med ett komplett erbjudande fyller du i dina uppgifter här

Namn *
Namn